به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی وارش خبر اختصاصی‌خط‌آفتاب / امشب ماه برای مظلومیت سلاله پاک رسول (ص) می گرید ، آسمان سراسر سیاهی است…