«بسم الله الرحمن الرحیم» انتخابات مظهر حماسه سیاسی، اقتدار نظام اسلامی، مردم سالاری اسلامی، اراده ملی و آبروی نظام است. حضور گسترده مردم و شور…

فاطمه شیرزاد عضو‌ سابق شورای اسلامی شهر رشت بعنوان« مسئول کمیته بانوان انتخابات مناطق آزاد ویژه ایران ما»دکتر قالیباف منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری…

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: این مهم موجب ایجاد درآمد پایدار برای رشت می شود و انتظار داریم کلیه عوامل مختلف در شهرداری های…