پزشکیان خوش نام‌ترین این افراد است و نیازی به تبلیغ، تعریف، معرفی و سفید شویی ندارد. وارش خبر /به نقل از ستاره صبح؛ بعدازظهر روز…