«بسم الله الرحمن الرحیم» انتخابات مظهر حماسه سیاسی، اقتدار نظام اسلامی، مردم سالاری اسلامی، اراده ملی و آبروی نظام است. حضور گسترده مردم و شور…

فاطمه شیرزاد عضو‌ سابق شورای اسلامی شهر رشت بعنوان« مسئول کمیته بانوان انتخابات مناطق آزاد ویژه ایران ما»دکتر قالیباف منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری…